Apportering

Varför?

En hund behöver inte kunna apportera för att fungera bra i familjen och samhället. Det är definitivt överkurs för hemmahunden. Men av alla extra kunskaper är apportering den som är användbarast, som kan vara till både nytta och nöje för såväl hund som ägare.

Delmoment

En apportering består av väldigt många deluppgifter. Hunden skall

- springa fram till föremålet
- ta föremålet i munnen
- bära föremålet tillbaka till föraren i ett fast grepp utan att tugga
- släppa föremålet på kommando

Om man vill att hunden också skall klara av en tävlingsapportering så skall den dessutom kunna sitta kvar och vänta medan föremålet kastas, samt kunna avlämna det i korrekt position sittande framför eller vid sidan av föraren. Vi skall dock nöja oss med en vardagsapportering.

Metoder

På denna sida redogör jag för en kravfri vardagsapportering och hur man klickertränar apportering. En metod för apporteringsglada hundar hittar du i min rapport från lydnadslägret i Messilä 2002 (Metod 1).

Tvång eller lek

Tvångsapportering innebär att man genom att tillfoga hunden obehag (ofta smärta) tvingar den att greppa och hålla apportföremålet. Förr ansågs det vara det enda sättet att få en pålitlig apportering. Inom vissa grupper tror man fortfarande det. För att metoden skall lyckas krävs en mycket skicklig förare, annars blir resultatet knappast ett glatt samarbete mellan förare och hund. En mjuk hund kan ha stora svårigheter att mentalt återhämta sig från denna sorts träning, om föraren av misstag driver den för långt.

Som en reaktion mot de hårda metoderna kom lekapporteringen. Där kastar man föremålet, leker med det, slösar med beröm och belöningar. Hunden tycker att det är jätteskoj. Vissa hundar blir någorlunda pålitliga apportörer med denna metod, främst de "naturliga" apportörerna, som retrievers och spanielraserna. Andra hundar låter bli att alls apportera ifall de inte råkar vara på lekhumör, eller försöker hålla föremålet för sig själv genom att springa undan med det.

Följaktligen vill jag inte rekommendera någondera av dessa "gamla, beprövade" metoder.

© Alva 2001
epost: fornamn@willas.net

Senast uppdaterad 23.07.2003