Vardagsapportering

Detta är sidan för dig som inte är intresserad av att lära hunden apportering med tävlingsmässig precision, utan vill ha en vardagsapportering för nytta och nöje utan formell avlämning mm. Det går bra att utveckla denna lekapportering till tävlingsnivå om man vill.

Bära

Detta är det centrala i apportering! Kan hunden det så brukar det andra komma nästan av sig själv. Håll till en början hunden kopplad under övningarna så att den inte kan springa sin väg med föremålet.

Börja med ett föremål som hunden gillar att ta i munnen (om det existerar ett sådant). Det får gärna vara en leksak. Väck intresset genom att bolla lite med föremålet och reta hunden lite med det genom att hålla fram det och rycka undan igen.

Låt sedan hunden gripa tag i föremålet, släpp det och sätt dig genast i rörelse och locka hunden med dig.  Att själv backa kan vara ett bra sätt att få med hunden. Beröm hunden medan den bär föremålet. Om hunden är en bra och pålitlig bärare kan man låta den bära en längre sträcka, men om du är osäker på hur det skall gå, så avbryt efter bara några få steg, ta i föremålet och säg "Loss".

Gradvis förlänger man sträckan hunden skall bära föremålet, tills ni kan gå tiotals meter utan att den släpper. Andra variationer i träningen är att springa ifrån hunden och kalla på den, att be den sätta sig med apporten i munnen mm. 

Gripa tag

Då du kan lita på att hunden tar föremålet från handen på dig kan du släppa det på marken framför hunden i stället och försöka få den att plocka upp det därifrån. Om den inte gör det sgs meddetsamma (inom högst 5 sekunder), så skall du inte försöka övertala den, utan själv rycka det till dig och verka jättestolt och glad över att ha det. En hund som inte tar föremålet vill ju antagligen inte heller kampa om det, så man kan tryggt uppmuntra lite kamp genom att reta hunden med det – "ha,ha, jag fick det och du är utan!".

Ett mellansteg kan vara att man håller handen närmare marken då hunden tar föremålet från handen.  Då hunden lärt sig att ta föremålet då man har handen på marken, så är steget till att plocka upp föremålet från marken inte så långt.

Så småningom ökas sedan avståndet till föremålet. Till en början skall du hellre lägga ut föremålet på något sätt och inte kasta. Någon annan kan lägga ut det för er, eller du kan lägga ner det på marken och sedan ta hunden med dig bort från föremålet, innan du släpper den och låter den gå och ta det.

Godis?

Här måste man fundera över om godis skall användas i träningen eller inte. Många hundar tycker om att bära saker i munnen, och behöver inget godis för det. Om hunden inte tycker om att ta saker i munnen kan godis behövas. Det försvårar träningen, för man kan inte ge godiset medan hunden har föremålet i munnen. Av praktiska skäl får hunden belöningen först då den släppt apporten. Det kan leda till att hunden tar föremålet och genast släpper det för att få belöningen. Då kan det hjälpa att använda klicker eller en verbal klickersignal - "belöningsord".  Man klickar eller säger belöningsordet medan hunden håller föremålet i munnen

© Alva 2001
epost: fornamn@willas.net

Senast uppdaterad 23.07.2003