Kontakt

Be om lov

Ett sätt att öka på hundens benägenhet att ta kontakt är att kräva ögonkontakt innan man gör något. Vid maten: hunden sitter när matskålen sätts ner på golvet och den får tillstånd att äta först efter att den tagit ögonkontakt. När man går ut: öppna dörren först efter ögonkontakt (och hunden går ut efter människan!). När man hälsar på folk: om hunden vill gå och hälsa på människor eller hundar, så får den lov först efter ögonkontakt.

Du kan säkert hitta på fler lämpliga tillfällen i din hunds vardag.

Det här systemet har två fördelar. Först och främst ökar det hundens vilja att ta kontakt, eftersom den drar nytta av det (får tillstånd att göra något roligt). För det andra så ger det dig möjlighet att hindra hunden att göra något farligt eller olämpligt, när den har lärt sig att "fråga lov" i alla situationer.

 

© Alva 2002
epost: fornamn@willas.net
Senast uppdaterad 25.07.2003