Sitt

Övning: Gästsituation

Öva hemma en "gästsituation". Be en annan familjemedlem gå ut och ringa eller knacka på dörren. Gå fram till dörren med hunden och be den sitta förrän du öppnar dörren. Om den börjar stiga upp medan du öppnar dörren, så dra fast dörren och säg "sitt" igen. Låt hunden gå hälsa när du lyckats öppna dörren helt och den fortfarande sitter.

Be personen gå ut och komma tillbaka igen. Upprepa övningen tills hunden börjar tycka att det är tråkigt, så att den är lugn.

© Alva 2001
epost: fornamn@willas.net
Senast uppdaterad 25.07.2003
Navigeringen på denna sajt grundar sig på JavaScript.
Om din webläsare inte klarar av det, så kan du använda sidkartan som grund för navigeringen