Kontakt

Frivilligt

Belöna alltid hunden för frivillig kontakt. Belöningen behöver inte då alltid vara mat eller lek, utan helt enkelt att du svarar på kontakten. Några vänliga ord räcker. Det här gäller också då hunden tar ögonkontakt då den är längre bort. Ignorera aldrig hundens kontaktförsök! Om du är likgiltig och knappt lägger märke till hunden, så tycker den nog snart inte det är lönt att bry sig om dig.

Det här betyder inte att du skall uppmuntra hunden om den med energiskt krafsande eller uppfodrande stirrande försöker tvinga dig att leka med den eller ge den godis! Sådant skall ignoreras. Det är de vänliga, försynta kontakterna som skall uppmuntras.

© Alva 2002
epost: fornamn@willas.net
Senast uppdaterad 25.07.2003