Ligg

Det är ofta svårare att lära hunden att lägga sig på kommando än att sätta sig. Alla inlärningsstegen är svårare:

- att få hunden i liggande position
- att få den att göra det utan godis
- att minska handtecknet

Det enda som kan vara lättare är att få hunden att stanna kvar i ställningen. Det är jobbigt att stiga upp när man ligger...

Ligg kräver alltså betydligt mer öving än sitt.

Principerna för ligg är samma som för sitt. Hunden skall:

1. alltid lägga sig genast när man kommenderar.
2. lägga sig var den än är.
3. ligga kvar tills den får ett annat kommando eller frisignal.
4. den skall kunna lägga sig på kommando även när den är ett stycke ifrån dig.

© Alva 2002
epost: fornamn@willas.net

Senast uppdaterad 25.07.2003