Sitt

Alltid och genast

Grunden för sitt-kommandot är att hunden lär sig förstå att du vill att den skall sitta då du säger "sitt!".  Det lyckas de flesta hundägare med.  Problemet är att få hunden att förstå att den ALLTID bör sitta GENAST då den hör kommandot "sitt!".

Överallt

Hunden ska sitta på kommando överallt, inte bara hemma i köket.

När du går ut med hunden, så träna "sitt" utomhus också.  I framtiden kommer du lika ofta att behöva få hunden under kontroll med ett "sitt" utomhus, än hemma i köket!

Välj till en början en lugn omgivning, så att hunden har chans att klara av det. I det här skedet skall du inte be den sitta just då ni möter andra hundar eller människor, en katt springer över vägen eller andra starka störningar.

Du skall öva på olika platser med gradvis stigande svårigheter.

Sitta kvar

Hunden skall lära sig att  sitta kvar  tills du ger den lov att göra något annat.

På avstånd

Hunden bör också kunna sätta sig på kommando när den är ett stycke ifrån dig.

Bind fast den vid ett träd och gå strax utom räckhåll för den. Kommendera "sitt!". Hjälp till med handtecken de första gångerna för säkerhetsskull. Du kan gradvis pröva på större avstånd. Om hunden inte klarar av ett visst avstånd, så skall du öva lite mera på sådant avstånd som hunden klarar. Målet är att hunden sätter sig på minst 10 meters avstånd från dig.

© Alva 2001
epost: fornamn@willas.net
Senast uppdaterad 25.07.2003