Sitt kvar

 

Mimmi_sitter.jpg (20340 bytes)

Det är viktigt att lära hunden att sitta kvar en stund.

Börja med bara ett par sekunder och öka långsamt tiden.

Låt den ibland sitta kort stund och ibland längre, så att den inte vet precis hur länge den måste sitta kvar.

Det är viktigt att öka tiden så gradvis i små steg, du skall inte plötsligt begära 30 sekunder om du tidigare har övat med 5 sekunder.

När hunden kan klarar av att sitta kvar en stund, kan du börja att röra på dig en aning. Lyft lite på armarna eller ena foten. Klia dig i huvudet eller ta av dig skorna. Hunden skall sitta kvar fast du gör något annat än står blickstilla bredvid den.

Gå inte ifrån hunden under dessa övningar, utan stanna kvar bredvid den.  Om du lär den att sitt kvar trots att du leker spratteldocka bredvid den, så kommer det att vara en enkel match för den att sitta kvar när du tar ett steg  bort från den.

Lämna hunden

Kommendera hunden att sitta. Meningen är nu att hunden skall sitta kvar, när du tar ett steg bort från den.  Om du har tränat den att sitta kvar vilka konstiga rörelser och krumbukter du än gör, så blir det knappast något problem här.

En del hundar vill dock alltid vara nära föraren.  En sådan hund kanske följer med så fort föraren lämnar hunden.  Eftersom den inte ännu förstår kommandot "Vänta" (eller "Kvar" eller "Plats"), så måste du på något annat sätt få den att sitta kvar. En upplyft hand, med handflatan vänd mot hunden, hejdar ofta den. Samtidigt lönar det sig att upprepa kommandot "Sitt".

Det är viktigt att börja med att lämna hunden bara ett steg.  Så småningom ökar man övningens svårighetsgrad.

Då hunden sitter kvar när du tagit ett steg, så skall du berömma. Men en uppmuntrande röst kan få hunden att resa sig, så tala i en lugn ton. Sakta säger du "Bra!", och sedan kan du berätta för hunden vad den här övningen kallas: "Plats" (/"Kvar"/"Vänta"). Sedan ger du en godbit (när hunden ännu sitter!) och säger "Fri!".

I den här övningen är kommandot "Fri!" extra viktigt. Om man avslutar övningen utan att ge hunden ledigt, så blir det oklart för den när den får stiga upp. Då försöker den alltid själv avgöra när det är färdigt.

VIKTIGT! Varje gång hunden stiger upp, så förstärker det fel beteende. Om du lyckas lära hunden att sitta kvar, utan att den en enda gång stiger upp, så inser den inte att den kan göra det. Då blir hunden mycket säker i att sitta kvar.

 

© Alva 2001
epost: fornamn@willas.net
Senast uppdaterad 25.07.2003